Πρέπει να μάθει να γράφει και να διαβάζει ένα παιδί από το Νηπιαγωγείο;
 

 


 

Οι περισσότεροι γονείς, ξεκινώντας το παιδί τους το Νηπιαγωγείο, επιθυμούν να του προσφέρουν τα καλύτερα, ενώ έχουν αγωνία για το αν το παιδί τους θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε όλα όσα θα του ζητηθούν σε αυτό τον νέο χώρο.  Στο πλαίσιο της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, ένας από τους ρόλους του Νηπιαγωγείου είναι η  σταδιακή προετοιμασία και η προσαρμογή των παιδιών στις μελλοντικές απαιτήσεις που θα συναντήσουν στο Δημοτικό.

Σε τι, όμως, έγκειται η σωστή προετοιμασία;  Ένα από τα θέματα που συζητείται αρκετά είναι το θέμα της Γραφής και της Ανάγνωσης. Ας δούμε τι έχουν να μας πουν οι ειδικοί για αυτό το θέμα.

 

Πρέπει να μάθει να γράφει και να διαβάζει ένα παιδί από το Νηπιαγωγείο; 

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους γονείς και προβληματίζει αρκετούς εκπαιδευτικούς, αφού αρκετά συχνά οι γονείς ανησυχούν, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να χάνεται χρόνος και ότι το παιδί τους πρέπει ήδη από το νηπιαγωγείο να μάθει ν’ αναγνωρίζει αλλά και να γράφει τα γράμματα κι έτσι συνθέτοντάς τα να γράφει και να διαβάζει λέξεις.

Είναι όμως έτοιμα τα παιδιά αυτής της ηλικίας να εκπαιδευτούν στη γραφή και ανάγνωση ή μήπως εκπαιδεύοντάς τα   παραβλέπουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που πρέπει να έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε ένα παιδί να ενταχθεί αβίαστα και φυσικά αποτελεσματικά στο γραπτό λόγο;

Ο προφορικός λόγος είναι εγγενές συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Όλα τα παιδιά κατακτούν τη γλώσσα του άμεσου περιβάλλοντός τους και  αποκτούν προφορικό λόγο, εφόσον δεν υπάρχουν σοβαρά αισθητηριακά ή νευρολογικά προβλήματα. Ο προφορικός λόγος δε διδάσκεται αλλά κατακτιέται μέσα σ’ ένα πλαίσιο όπου υπάρχει επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Αντίθετα, ο γραπτός λόγος δεν αποτελεί μέρος της υπόστασης του ανθρώπου. Για ν’ αποκτήσουν τα παιδιά γραπτό λόγο πρέπει να διδαχθούν συστηματικά και να εξασκηθούν, αλλά πρώτα πρέπει να έχουν φτάσει σ’ ένα τέτοιο σημείο αισθητηριακής και νευρολογικής ωρίμανσης που θα τους επιτρέψει ν’ αναπτύξουν ομαλά αυτήν την ικανότητα, χωρίς να δυσκολευτούν και ν’ απογοητευτούν.

 

Για να μπορέσει ένα παιδί να γράψει και να διαβάσει χρειάζεται να έχει αναπτύξει:

·        Καλή αντίληψη του χώρου και δεξιότητες προσανατολισμού στο χώρο, ώστε να κατανοεί οδηγίες που αφορούν χωρικές έννοιες.

·        Ικανότητες παρατήρησης και  οπτικής διάκρισης.

·        Ικανότητες ακουστικής διάκρισης.

·        Οπτική και ακουστική μνήμη.

·        Ικανότητες σειροθέτησης.

·        Μνήμη αλληλουχιών.

·        Επαρκές λεξιλόγιο και κατανόηση των νοημάτων που εκφέρονται μέσω

·        των λέξεων.

·        Ικανότητα αναγνώρισης των μερών ενός όλου.

·        Ικανότητα διάσπασης του όλου σε μέρη.

·        Ικανότητα σύνθεσης του όλου από τα μέρη που αποτελείται.

·        Ικανότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης πληροφοριών.

·        Αυτοέλεγχο για να διατηρεί την προσοχή του.

·        Φωνολογική επίγνωση.

Όλες αυτές τις ικανότητες, το νήπιο τις κατακτά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στο νηπιαγωγείο ενώ παράλληλα, σταδιακά, αποκτά φωνολογική επίγνωση.Για να μάθει ανάγνωση και γραφή ένα παιδί πρέπει πρώτα να έχει αποκτήσει φωνολογική επίγνωση. Να κατανοήσει δηλαδή ότι οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερες μονάδες χωρίς νόημα (συλλαβές – φωνήματα) και ν’ αρχίσει να σκέφτεται πάνω στη γλώσσα, διακρίνοντας αρχικά τις συλλαβές και μετά τα φωνήματα από τα οποία αποτελείται μια λέξη.

Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μας πει από ποιες συλλαβές αποτελείται η λέξη «γάλα» τότε δεν θα καταφέρει να μάθει να τη διαβάζει όσο κι αν του διδάξουμε ανάγνωση και  μόνο όταν καταφέρει να την  αναλύσει στα φωνήματα που την αποτελούν, τότε πλέον θα μπορέσει ν’ αντιστοιχίσει τα φωνήματα με οπτικά σχήματα δηλαδή γράμματα.

Ένα παιδί μπορεί να  καταλάβει ότι τη λέξη μπορούμε να τη χωρίσουμε όχι μόνο σε συλλαβές αλλά και σε φωνήματα, να κάνει δηλαδή φωνημική ανάλυση και σύνθεση, γύρω στην ηλικία των 6 ετών

Μόνο  αφού έχει κατακτήσει   αυτή την ικανότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αντιστοίχηση, δηλαδή στη σύνδεση των φωνημάτων με την εικόνα τους (γράμματα) και στη γραφή των λέξεων. Μέχρι τότε, τα νήπια μπορεί ν’ απεικονίζουν κάποια γράμματα, ακόμα και το όνομα τους ή και λέξεις που βλέπουν, αλλά στην πραγματικότητα απεικονίζουν κάποια σύμβολα χωρίς να έχουν κατανοήσει το γλωσσικό τους φορτίο.

Στο Νηπιαγωγείο, όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές από νήπιο σε νήπιο, δεδομένου ότι κάποια νήπια κατακτούν ορισμένες ικανότητες νωρίτερα από κάποια άλλα, τα οποία με τη σειρά τους επιδεικνύουν καλύτερη επίδοση σε άλλους αναπτυξιακούς τομείς.

 

Στην εξελικτική τους πορεία, όλα τα παιδιά θα κατακτήσουν ικανότητες απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις στο Δημοτικό.

Η εξέλιξη κιναισθητικών, αντιληπτικών, μνημονικών, γλωσσικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων που γίνεται στο Νηπιαγωγείο, καθιστά ένα νήπιο έτοιμο να εκπαιδευτεί αβίαστα και αποτελεσματικά, χωρίς να δυσκολευτεί/πιεστεί/απογοητευτεί, στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής ένα χρόνο αργότερα, στην Α΄ Δημοτικού.

 

_____________________

Πηγή:

Η Έρη Πιπεράκη εργάζεται ως ψυχολόγος και ειδική παιδαγωγός στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Είναι κλινική ψυχολόγος και κάτοχος master ειδικής αγωγής από το Northern Illinois University / USA.

 


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Παιδικό τραύμα!!!!!!!


                      Αντιμετώπιση παιδικού τραύματοςΠριν λίγες ημέρες ήρθαν στο σχολείο μας απο την αντιμετώπιση του παιδικού τραύματος μας παρουσίασαν σλαιτς , μας μίλησαν για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι αλλά και έξω απο αυτό.

 
 
 
 
Συμβούλεψαν τα παιδιά πως να προφυλάσονται απο τα ατυχήματα .
 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS


            Ελληνική Επανάσταση 1821

 


Σε λίγες ημέρες πλησιάζει ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου.

Πρόκειται για μια διπλή γιορτή. Από τη μια μεριά

τιμούσε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την αναγγελία της χαρμόσυνης είδησης για το Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού, που δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Μαρία και από την άλλη την επανάσταση των Ελλήνων το 1821 για να απαλλαγούν από τον τούρκικο ζυγό.

Είδαμε πολλές εικόνες τις παρατηρήσαμε, μιλήσαμε για τα γεγονότα.

 
 
                                    
                    Διαβάσαμε το βιβλίο ελληνάκια .
 
 
 
                              
  Μιλήσαμε για τις γυναίκες στο Ζάλογγο  και την αυτοθυσία τους
 
 
 
 
 
 
                              Για τον Ρήγα Φεραίο και το Θούριο
 

 
 
 
                 Φτιάξαμε τσαρούχια ,τσολιάδες ,αμαλίες


 
 

 


 
Ετοιμάσαμε την πρόσκληση για τη γιορτούλα μας


 
 
                                              Το σκηνικό μας
                     Καραγκιόζης στο χώρο του σχολείου

                     με θέμα την 25η Μαρτίου

                       περάσαμε πολύ ωραία!!!!!!!!!!!!!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ΑΝΟΙΞΗ!!!!!!

                                     ΑΝΟΙΞΗ!!!!!!!!!!!!!!!!
 

\\
 
 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
 
 
 
Κάποτε οι μήνες αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο καθένας βρήκε μια γυναίκα που του άρεσε και την παντρεύτηκε. Ο Μάρτης δε φρόντισε το ζήτημα μόνος του και έβαλε προξενητάδες να του βρούνε μια γυναίκα. Εκείνοι του φέρανε μια κοπέλα η οποία ήταν τυλιγμένη με ένα μαντίλι και του είπαν ότι είναι πολύ όμορφη. Ευκολόπιστος όπως ήταν, την παντρεύτηκε.

Όταν όμως έμειναν μόνοι και έβγαλε το μαντίλι της, τι να δει; Δεν υπήρχε πιο άσχημη στον κόσμο!

Από τότε κάθε φορά που τη θυμόταν άστραφτε, βροντούσε, έβρεχε, έριχνε μπόρες, έκανε παγωνιές. Μόνο όταν ξεχνιόταν μερικές φορές, ηρεμούσε, γαλήνευε κι έκανε καλό καιρό!

Στη Μεσσηνία, λόγου χάρη, λένε ότι η γυναίκα που παντρεύτηκε ο Μάρτης, από μπροστά ήταν πολύ άσχημη, ενώ από πίσω ήταν πολύ όμορφη. Όταν ο Μάρτης τη βλέπει καταπρόσωπο κλαίει και ο καιρός χαλάει, όταν όμως την κοιτάζει από τις πλάτες ευχαριστιέται και ο καιρός καλοσυνεύει.

Γι' αυτό λέγεται και η παροιμία: «Ο Μάρτης πότε κλαίει και πότε γελάει».

Σε άλλες περιοχές η παράδοση θέλει το Μάρτη νε έχει δύο γυναίκες, τη μια πολύ όμορφη και φτωχή και την άλλη πολύ άσχημη και πλούσια. Ο Μάρτης κοιμάται στη μέση και όταν γυρίζει κατά την άσχημη, κατσουφιάζει και ο καιρός χαλάει, όταν όμως γυρίζει κατά την όμορφη, χαίρεται και γελάει, και ο καιρός είναι καλός. ζεστός με ήλιο. Τις περισσότερες φορές όμως γυρίζει κατά την άσχημη επειδή αυτή είναι η πλούσια που τρέφει και την φτωχή, την όμορφη.

Έτσι άλλωστε προτιμούν το Μάρτιο και οι χωρικοί, βροχερό, επειδή η σοδειά τους θα είναι καλύτερη. Άλλωστε το βεβαιώνουν και αρκετές παροιμίες.

«Μάρτης έβρεχε, θεριστής χαιρότανε».

«Μάρτης βρέχει; Ποτέ μην πάψει».

«Κάλλιο Μάρτης στις γωνιές παρά Μάρτης στις αυλές».

«Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης παρά Μάρτης λιοπυριάρης».

«Μάρτης βροχερός θεριστής κουραστικός».

«Μάρτης κλαψής θεριστής χαρούμενος».

«Μάρτης πουκαμισάς δεν σου δίνει να μασάς».

«Σαν ρίξει ο Μάρτης μια βροχή κι Απριλης αλλη μία,

να δεις κουλούρες στρογγυλές και πίττες σαν αλώνι».

και η πασίγνωστη, που είναι παραλλαγή της προηγούμενης:

«Σαν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά κι Απρίλης άλλο ένα,

χαράς σ' εκείνο το ζευγά πόχει πολλά σπαρμένα».

Με αφορμή την ιστορία του Μάρτη ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την άνοιξη.

Αναφερθήκαμε στους μήνες της Άνοιξης, στα αποδημητικά πουλιά που επιστρέφουν ,στα ζώα που ξυπνούν από τη χειμερία νάρκη.

Μιλήσαμε για τα λουλούδια που ανθίζουν για τη φύση που αλλάζει όψη και όλα γίνονται καταπράσινα, για τις ηλιόλουστες ημέρες.

                 Βέβαια έγινε και ο ανάλογος στολισμός του σχολείου μας.


 

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ - ΧΕΛΙΔΟΝΑ

                        Λίγα λόγια για το έθιμο της «Χελιδόνας»…
 
 

Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, την πρώτη Μαρτίου ή στις 21 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας, τα παιδιά γυρνάνε στα σπίτια κρατώντας ένα αρθρωτό ομοίωμα χελιδονιού, την «χελιδόνα», και τραγουδούν ένα είδος καλάντων, τα χελιδονίσματα. Το έθιμο της χελιδόνας, έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Την «χελιδόνα» σε κάποιες περιοχές την στολίζουν με φύλλα κισσού, που είναι χαρακτηριστικό της αειθαλούς βλάστησης, σε άλλες, με ζουμπούλια ή άλλα ανοιξιάτικα λουλούδια, κι αλλού της κρεμούν κουδουνάκια και πολύχρωμα χαρτιά.

Οι «Χελιδονιστές», οι οποίοι ήταν κυρίως παιδιά αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ενήλικες, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τραγούδια για τον ερχομό των χελιδονιών. Παλιά, οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι, αυγά και σε λίγες περιπτώσεις χρήματα. Τα λεφτά καθώς και ότι προϊόντα μάζευαν τα παιδιά τα αφιέρωναν στην εκκλησία.

Κάποια «χελιδονίσματα» χαιρετίζουν το έαρ, την άνοιξη και απαγγέλλουν στίχους, για να διώξουν τον χειμώνα ή τον τελευταίο μήνα του, τον Φλεβάρη.

«…Ήρθε πάλι η Χελιδόνα, ήρθε πάλι η Μελιδόνα απ” τη θάλασσα μακριά και μας έφερε καλά, τη δροσιά και τη χαρά και τα κόκκινα αυγά. Χελιδόνα έρχεται απ” την Άσπρη Θάλασσα θάλασσαν επέρασε και σπυρί κονόμησε κάθισε και λάλησε. Χελιδόνι μου γοργό, που “ρθες απ” την έρημο, τι καλά μας έφερες;- Την υγεία και τη χαρά και τα κόκκινα τ” αυγά…»

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΑΝΟΙΞΗ !!!!!!!!


                            ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ σε όλους μας 
 
                            ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΑΝΟΙΞΗ!!!!!!
 
 
                                              
                            Μάρτης ή Μαρτιά
 
 
                                     

Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.
Από τη  ως τις 31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον Μάρτη ή Μαρτιά. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν. Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το σπίτι.
Σε μερικές περιοχές ο Μάρτης φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σαν δαχτυλίδι για να μην σκοντάφτει ο κάτοχός του. Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους.


ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles/131#ixzz2vyAepZMV

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Αποκριάτικο πάρτυ!!!!!!!!!

Την Παρασκευή έγινε το αποκριάτικο πάρτυ μας  περάσαμε

                          υπέροχα!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
Κλόουν στο σχολείο!!!!!!!!
 
 


 
 
ΚΑΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
 
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Οι κατασκευές μας!!!!!!!!!

            
 Φτιάξαμε μαγισσούλες,καπέλα ξωτικά,, κλόουν χαρταετούς


 
 
  


 
 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS