Εγγραφές Νηπιαγωγείο

                             Εγγραφές Νηπιαγωγείο

           


                              Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Αγαπητοί γονείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα αρχίσουν την Παρασκευή 15/5/2020 και θα διαρκέσουν μέχρι την 30/5/2020.Εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.
Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή πρέπει να συμπληρώσει την :


     1. Αίτηση Εγγραφής
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του όπου συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής.Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).Στην αίτηση συμπληρώνονται: 
    

   
α)  τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή
β)  τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
γ)  το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ)  εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
ε)   τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα 
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων  (γ) και (δ) καθως και για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και το Βιβλιάριο Εμβολίων
προσκομίζονται στη σχολική μονάδα το συντομότερο δυνατό ώστε να γίνεται γρήγορα ο έλεγχος και η επεξεργασία της αίτησης
   
ζ)  Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο γονέας  δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μετά την υποβολή της αίτησης  
ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.
Το σχολείο θα είναι ανοικτό καθημερινά σε όλη την διάρκεια των εγγραφών από τις 8.00 εως και 10.00 το πρωί για κάθε πληροφορία και κατάθεση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες2104972162

Κορυδαλλός 14/5/2020 












                                 Οι γονείς των νηπίων που θα πάνε στο Δημοτικό μπορούν από Δευτέρα να προσέρχονται στο σχολείο για τη Βεβαίωση φοίτησης ,αφού προηγηθεί τηλέφωνο για ραντεβού.
Κατά την προσέλευση στο σχολείο παρακαλώ πολύ να έχετε μαζί σας αντισηπτικό,μάσκα και στυλό.



Οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 

   210-4972162                  8:00-10:00π.μ  καθημερινά.



                                                            Ο Προιστάμενος

                           του 25ου Νηπ/γείου Κορ/λού

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου