Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας!!!!!!!

                            Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας !!!!!!!!

                               Κυκλοφοριακή Αγωγή

                            Κυκλοφορώ με ασφάλεια


 
 
 

Αυτή τη σχολική χρονιά το σχολείο μας ανέλαβε πρόγραμμα αγωγή υγείας με θέμα

                <Κυκλοφορώ με ασφάλεια>

Θα προσπαθήσουμε τα παιδιά μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και σε ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, να ενθαρρυνθούν μέσα από τη διερεύνηση και το παιχνίδι:
 
-Να γνωρίσουν τα μέσα συγκοινωνίας και τα μέσα μεταφοράς

-Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα των μέσων μεταφοράς στη ζωή μας

-Να μάθουν να κυκλοφορούν σωστά ως πεζοί, ως οδηγοί (ποδηλάτων), ως επιβάτες αυτοκινήτων και μέσων μαζικής μεταφοράς

-Να γνωρίσουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.) και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο

-Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα βασικά σήματα και τη σωστή χρήση των φωτεινών σηματοδοτών για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο δρόμο

-Να προσεγγίσουν το θέμα διαθεματικά (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Δημιουργία και έκφραση, Νέες Τεχνολογίες, Ιστορία, Γεωγραφία, Μυθολογία).

-Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής συμπεριφοράς στην πρόληψη των ατυχημάτων

-Να καταλάβουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν δεν ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας

-Να μάθουν να έχουν ενεργό ρόλο στην προστασία τους και να γίνουν υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες
 
-Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση
-Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον υιοθετώντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο ή μέσο μαζικής μεταφοράς …)
-Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψή τους
-Να αναπτύξουν τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες
-Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τους συμμαθητές τους και τους άλλους ανθρώπους μέσα από τη συνεργασία
-Να μάθουν να επικοινωνούν με τους άλλους αλλά και να συνεργάζονται και να επιλύουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις
 
-Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής συμπεριφοράς στην πρόληψη των ατυχημάτων

-Να μάθουν να εκφράζουν τη γνώμη τους αλλά και να ακούν και να αποδέχονται τη γνώμη των άλλων.
                                                   
                                            Ξεκινάμε λοιπόν !!!!!!
 
 
 

 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου